CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
26/06/2023 08:31:28

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Quy chế hoạt động của HĐND xã Thái Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội – An ninh – Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023, và thảo luận bàn bạc các chỉ tiêu, giải pháp phương hướng nhiệm vụ cụ thể về phát triển Kinh tế - Xã hội – An ninh – Quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2023 (Trình kỳ họp thứ 5 – HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026 trong tháng 7).

Theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri đối với địa bàn 02 thôn trong xã, để lắng nghe những ý kiến tham gia phát biểu, cũng như tâm tư nguyện vọng mà các cử tri quan tâm, trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội – An Ninh – Quốc Phòng của địa phương.

Được sự thống nhất của thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND xã, UBMTTQ xã Thái Hòa tiến hành tổ chức tiếp xúc cử tri với 2 thôn, Trâm Khê và Cao Xá với đại biểu HĐND xã Thái Hòa khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 thời gian tổ chức trong 1 ngày, ngày 23/6/2023, buổi sáng các đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri thôn Trâm Khê, buổi chiều các đại biểu tiếp xúc với cử tri thôn Cao Xá.

 Về dự hội nghị tiếp xúc cử tri của 2 thôn Trâm Khê và Cao Xá với đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021– 2026 có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND, đại diện các ban ngành đoàn thể, Giám đốc HTX DVNN xã, các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XX, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, và cử tri đại diện hộ gia đình của 2 thôn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri 2 thôn; Trâm Khê và Cao Xá với đại biểu HĐND xã Thái Hòa khóa XX, tại hội nghị các cử tri đã được nghe Lãnh đạo UBND xã báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023. Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã. Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ cũng như các ban ngành đoàn thể chính trị của xã được trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Kinh tế - Xã hội – An Ninh – Quốc Phòng của địa phương trong thời gian tới.

Tại hội nghị TXCT, Đại biểu HĐND xã đã được nghe 13 ý kiến đóng góp của cử tri tham gia phát biểu vào các nhiệm vụ trọng tâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển KT – XH – ANQP 6 tháng đầu năm 2023 của xã cũng như tham gia vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh – Quốc phòng của địa phương 6 tháng cuối năm 2023 kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Các ý kiến tham gia phát biểu mà cử tri quan tâm nêu rõ trong đó tập trung chủ yếu các vấn đề như: Vệ sinh môi trường, quản lý đất đai và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, lãnh đạo xã và cấp ủy, chính quyền thôn cần quan tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã thay mặt cho các đồng chí Lãnh đạo TT Đảng ủy – HĐND – UBND và các ban ngành của xã đã lên tiếp thu và giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền mà cử tri của 2 thôn Trâm Khê và Cao Xá quan tâm kiến nghị, cũng như đưa ra một số  giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội – an ninh - QP của xã nhà trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu đối với cấp ủy chính quyền của hai thôn, và một số ngành, đoàn thể của xã cần kịp thời khắc phục làm tốt một số việc mà cử tri quan tâm đã có ý kiến nêu trong hội nghị.

Với thời gian trong 1 ngày các đại biểu HĐND xã Thái Hòa khóa XX tiếp xúc cử tri cơ sở của 2 thôn Trâm Khê và Cao Xá, với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu, các ông bà cử tri của 2 thôn, cả hai hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu và cử tri đã thể hiện tính dân chủ hăng hái tham gia phát biểu có tinh thần và trách nhiệm, cả 2 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với 2 thôn Trâm Khê - Cao Xá đã thành công tốt đẹp, hoàn thành với các nội dung và chương trình kế hoạch đã đề ra, những ý kiến phát biểu của các vị đại biểu các ông, bà cử tri của 2 thôn trong hội nghị. Đã được thư ký hội nghị và Ban thường trực ủy ban MTTQ xã sẽ tổng hợp các ý kiến trên toàn bộ nội dung bằng văn bản gửi về thường trực HĐND xã để trình kỳ họp thứ 5– HĐND xã Thái Hòa khóa 20 nhiệm kỳ 2021- 2026 trong tháng 7 tới đây.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 329
Trước & đúng hạn: 329
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 19:48:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HÒA- HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hợp - CT UBND xã

Địa chỉ: Cao Xá, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0982.852.584      Email: nhanhvpthaihoa@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 724,237