CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kế hoạch sản xuất thu Chiêm làm Mùa năm 2023
29/05/2023 03:41:35

Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Giang ngày 18/5/2023

Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu thành viên HTX DVNN Thái Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị HTX mở rộng ngày 25/5/2023, về việc triển khai thu chiêm làm mùa 2023

Được sự nhất trí của UBND xã Thái Hòa.

Hội đồng quản trị HTX DVNN xã Thái Hòa xây dựng kế hoạch thu chiêm làm mùa 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo công tác thu chiêm

Hợp tác xã khuyến cáo các hộ nông dân tập trung thu hoạch lúa Chiêm xuân với phương trâm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thời tiết mưa bão, kịp thời khâu làm đất vụ Mùa 2023. Dự kiến đến ngày 10/6/2023 thu hoạch xong 100%.

Công tác thu tiền dịch vụ Chiêm xuân 2023 từ ngày 15/6 đến ngày 30/6/2023 hết đợt 1.

2. Kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2023

* Công tác làm đất:

HTX chỉ đạo các đội sản xuất gặt đến đâu làm đất đến đó, làm từ cánh cao xuống cánh trũng, điều tiết nước hợp lý kịp thời để làm đất đúng thời gian. Thời gian làm đất chậm nhất đến ngày 25/6/2023 làm xong 02 đợt. Đợt 3 từ ngày 01/7/2023, các thành máy tuân thủ sự chỉ đạo của đội sản xuất điều hành, điều tiết nước hợp lý để kịp thời vụ gieo cấy.

Giá tiền làm đất vụ Chiêm 2023 là 140.000đ/sào.

Giá tiền làm đất vụ Mùa 2023, do giá xăng dầu giảm trong thời gian vừa qua, giá làm đất vụ Mùa 2023 là 130.000đ/sào.

Phần thu điều hành làm dịch vụ của đội sản xuất là 1.000đ/vụ.

* Về cơ cấu giống và thời vụ gieo cấy vụ Mùa 2023

HTX chỉ đạo gieo cấy vụ Mùa 2023, 100% diện tích trà lúa mùa sớm trung gồm các giống: Bắc thơm số 7 KBL, TBR225, nếp 415, nếp hương… Trong đó 80% diện tích là các giống Bắc thơm số 7, Bắc thơm số 7 KBL, T10; 20% diện tích còn lại là nếp các loại.

Phương thức gieo cấy: HTX chỉ đạo 100% diện tích cấy mạ trên sân, mạ khay bằng máy.

Thời gian gieo mạ sân dự kiến từ ngày 23/6/2023 đến ngày 27/6/2023 (tức là từ ngày 06/5 đến ngày 10/5 âm lịch). Những hộ cấy nhiều nên gieo mạ làm 02 lần, lần 1 cách lần 2 từ 3-5 ngày).

Khuyến cáo các hộ nông dân để giống dự phòng khi cấy xong do thiên tai gây ngập úng.

Hợp tác xã chỉ đạo các hộ cấy nếp thơm cấy chân ruộng trũng, còn lại những diện tích chân cao, chân vàn HTX không chỉ đạo và không dịch vụ bơm nước cuối vụ.

Thời gian gieo cấy dự kiến từ ngày 03 đến ngày 10/7/2023 (tức từ ngày 16-23/5/2023 âm lịch) kết thúc.

* Công tác cung ứng giống:

Các hộ chủ động mua giống của các đại lý có uy tín chất lượng cao, HTX không cung ứng giống.

* Công tác diệt chuột:

Các đội chủ động ngâm mồi khi có thuốc, tổ chức dải mồi đánh chuột từ ngày 20/6 đến ngày 30/6/2023, trước khi cấy diệt chuột 02 lần, sau cấy 05 ngày dải mồi lần 3.

Trên đây là kế hoạch của HĐQT HTX DVNN xã Thái Hòa về công tác thu chiêm làm mùa năm 2023. Kính mong các các đồng chí cán bộ và nhân dân thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 329
Trước & đúng hạn: 329
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 20:40:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HÒA- HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hợp - CT UBND xã

Địa chỉ: Cao Xá, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0982.852.584      Email: nhanhvpthaihoa@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 724,238