CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HTX DVNN xã Thái Hòa tổ chức thành công đại hội đại biểu thành viên HTX, nhiệm kỳ 2021-2026
02/11/2021 02:47:14

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ THÁI HÒA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HTX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Căn cứ Luật HTX số 23/2012/QH13 năm 2013; Căn cứ Điều lệ HTX DVNN xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện theo Hướng dẫn của Phòng NN và PTNN huyện Bình Giang. Sáng 28/10/2021, tại Hội trường UBND xã Thái Hòa, HTX DVNN xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX DVNN xã nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự đại hội có đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch liên minh HTX tỉnh Hải Dương; đ/c Lê Vũ Dương ủy viên BTV Huyện ủy - trưởng ban tổ chức huyện ủy, phụ trách khu; các đ/c lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNN, cùng ban ngành chuyên môn của huyện, lãnh đạo địa phương và 216 đại biểu thành viên tiêu biểu của HTX DVNN;

Trong nhiệm kỳ qua mặc dù gặp không ít khó khăn, song nhờ có sự quan tâm của các cấp các ngành chức năng, sự đoàn kết, nỗ lực của HĐQT, BGĐ, thành viên, người lao động trong HTX trên tinh thần đổi mới, dân chủ, HTX DVNN xã Thái Hòa đã tập trung chỉ đạo hoạt động 3 khâu chính đó là; Khâu dịch vụ thủy nông; Khâu dịch vụ BVTV; Khâu dịch vụ chuyển giao KHKT và khâu dịch vụ thỏa thuận của các đội sản xuất. HTX đã tu sửa được trên 10 nghìn mét khối kênh mương trị giá hơn 400 triệu đồng; thường xuyên liên hệ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Giang ký hợp đồng về công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh; HTX tích cực kiểm tra đồng ruộng làm tốt công tác dự báo phát hiện sớm các lứa sâu bệnh, thông báo, hướng dẫn nông dân phun trừ kịp thời; HTX đã tổ chức 26 buổi chuyển giao KHKT giúp xã viên có thêm kiến thức KHKT áp dụng đưa vào sản xuất NN mang lại hiệu quả kinh tế cao… Nhìn chung, các hoạt động dịch vụ của HTX đều duy trì tốt và có lãi đảm bảo mức thu nhập ổn định cho thành viên. Tổng thu của HTX trong nhiệm kỳ đạt gần 6,4 tỷ đồng; Tổng chi trong nhiệm kỳ là: 5,9 tỷ đồng, những kết quả đạt được của HTX DVNN xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2016–2021 đã góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ bầu 03 đồng chí vào Hội đồng quản trị HTX và bầu Ban kiểm soát HTX… trong đó Ông Nguyễn Văn An đã được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX DVNN xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2021–2026.                                                                          

 
 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
98.4%
Số hồ sơ xử lý: 262
Trước & đúng hạn: 258
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 1.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/05/2022 03:45:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HÒA- HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hợp - CT UBND xã

Địa chỉ: Cao Xá, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0982.852.584      Email: nhanhvpthaihoa@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 2,923