CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội đồng nhân dân xã Thái Hòa tổ chức thành công kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
24/07/2023 09:55:29

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường UBND xã Thái Hòa, Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ xã; các đồng chí BCH Đảng ủy; cán bộ, công chức xã; trưởng các ban ngành đoàn thể; Chủ tịch các hội đặc thù; Giám đốc HTX DVNN; Hiệu trưởng các nhà trường và các đồng chí BTCB, trưởng thôn trong xã cùng 25/25 ông bà đại biểu HĐND xã được triệu tập đã có mặt đông đủ.
 

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe nội dung tờ trình, báo cáo về tình hình hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023: Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách và Tờ trình của UBND xã về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đấu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thường trực UBMTTQ xã báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tại Hội nghị tiếp xúc tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã: Báo cáo của UBND xã về tiếp thu, trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Tờ trình của HĐND xã về chương trình hoạt động, giám sát năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội; Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã - thường trực HĐND và các ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;  Thông báo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ xã về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã…cùng một số Tờ trình quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm nay, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành đoàn thể, sự cố gắng lỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn xã tình hình kinh tế - Xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc, các hoạt động Văn hóa – Xã hội được duy trì, tình hình An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, công tác Quốc phòng địa phương được tăng cường. Đặc biệt, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm ước đạt 233 tỷ 425 triệu đồng, bằng 52% kế hoạch năm, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được thực hiện đạt nhiều hiệu quả.  Đại biểu và thường trực HĐND xã ngày càng thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân nhất là việc thẩm tra các văn bản của UBND xã trình trước kỳ họp.

 
 
 

Kỳ họp cũng đã thông qua 03 dự thảo Nghị quyết quan trọng và được các ông, bà đại biểu HĐND xã biểu quyết nhất trí 100% đó là:

1.  Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

2.  Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022.

3.  Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 329
Trước & đúng hạn: 329
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 18:20:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HÒA- HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hợp - CT UBND xã

Địa chỉ: Cao Xá, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0982.852.584      Email: nhanhvpthaihoa@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0