AN NINH-QUỐC PHÒNG
Công an xã Thái Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ
09/05/2023 09:11:41

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an Tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Công an huyện Bình Giang, thời gian qua Công an xã Thái Hòa đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã.

Công an xã Thái Hòa đã tập trung lực lượng, chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đồng bộ, hiệu quả; khuyến khích người dân, sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, nhất là tạo lập tài khoản Định danh điện tử qua việc cấp căn cước công dân cài đặt, sử dụng, thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng VNeID. Thông qua tuyên truyền, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06, nhằm phục vụ ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong các hoạt động tuyên truyền người dân được hướng dẫn thao tác trực tiếp cách thức đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia; thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; hướng dẫn cài đặt, đăng ký App VNeID, sự cần thiết và những ưu điểm, tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với cuộc sống của người dân. Ngoài ra, Công an xã cũng đã bắt đầu triển khai hướng dẫn cho người dân cài đặt và sử dụng App “Báo cháy 114” là một ứng dụng hỗ trợ người dân thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn một cách nhanh và chính xác nhất, hướng dẫn người dân còn có thể trực tiếp tra cứu và học tập các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng các bài viết, video, hình ảnh dễ nhớ, dễ hiểu. Từ đó, mỗi người có thể vận dụng trong thực tế như: kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy xử lý các đám cháy; kỹ năng cứu người bị nạn và thoát nạn...

Trong thời gian tới, Công an xã Thái Hòa sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các Hội, Đoàn thể của xã để thực hiện công tác tuyên truyền được sâu, rộng đến được với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Thông qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực và giúp cho nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi, số hóa các thủ tục hành chính và tích cực tham gia, đồng hành, ủng hộ lực lượng Công an trong việc cấp, đổi căn cước công dân gắn chíp điện tử; tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 329
Trước & đúng hạn: 329
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 19:11:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI HÒA- HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hợp - CT UBND xã

Địa chỉ: Cao Xá, Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0982.852.584      Email: nhanhvpthaihoa@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 724,236